یوگا از کلمه‌ی یوگ که یک لغت سانسکریت است گرفته شده و آن به معنی یکی شدن یا ملحق شدن است. معادل فارسی آن یوغ و انگلیسی آن   to yoke به معنی جفت شدن یا جفت کردن یا یکی کردن است، و یوگا یعنی الحاق یا وحدت جسم و ذهن  با جهان هستی.

یوگا علم و هنری برای سالم زیستن است که پیشینه آن یه 5000 سال قبل از میلاد می رسد.برخی یوگا را فلسفه چگونه زیستن و گروهی نیز روش و نظامی بهداشتی و درمانی دانسته اند و برخی نیز آن را نوعی ورزش می دانند در حقیقت یوگا با ابعاد گسترده و گوناگونی که دارد تمام این جنبه ها را در بر می گیرد.

یوگا مجموعه ای از تمرین های بدنی،تنفسی ،ذهنی در جهت دستیابی به بهداشت جسمی و روانی است .

یوگا در تعالیم خود با در نظر گرفتن ابعاد وجودی انسان در او آرامش سرزندگی،نشاط، انرژی،قدرت ، سلامت و نیز تعادل و توازن ایجاد می کند.

تاریخچه یوگا

با توجه به تحقبقاتب فراوان، که در باره خاستگاه یوگا  اطلاعات دقیقی در دست نیست اما باستان شناسان و پژوهشگزان رشته دیرینه یوگا زا به صه تا پنج هزار سال پیش از میلاد مسیح مرتیط می دانند. آموزش های یوگا از آن زمان تاکنون دستخوش تغییرات فراوانی شده است برای درک بهتر روند این تحولات می توان تاریخچه یوگا را در پنج دوره به شرح زیر بررسی کرد

1-دوره دیرین(Archaic Period)  این دوره از 3000 تا 5000 سال پیش از میلاد مسیح را در بر می گیرد.

در پی کشف تمدن ایندوس در کشور هند و وجود برخی آثار سنگی  پژوهشگران یوگا را به این تمدن مرتبط دانسته اند.

2- دوره پیش از یوگای باستانی(Pre-classic Period) این دوره ازسال  1800 پیش از میلاد تا 200 بعد از میلاد را در بر دارد

در این دوره آموزش های یوگا به شاخه های متعددی تقسیم و گرایشهای به شرح زیر بوجود آمد

3- دوره یوگای باستانی ( Classical Period)  این دوره بر اساس نظر برخی پژوهشگران تاریخی 200 سال پیش از میلاد مسیح و بر اساس نظر گروهی دیگر قرن دوم میلادی را در بر می گیرد

در اینجا به جهت اختصار و اینکه و با توجه به اینکه مدارک مهمتری از دوره باستان وجود    دارد  به  آن  می پردازیم  در دوره  باستان  حکیم پانجلی  یوگا را از پراکندگی نحات داد و آموزش های مهم آن را گرد آوری و مرحله بندی کرد وی دانش یوگا را به بیانی شیوا و قابل فهم در کتابی تحت عنوان یوگا سوترای ( Yoga Sutra)  یا یوگای هشت مرحله ای( Ashtanga Yoga)  به رشته تحریر در آورد. بعدها ابوریحان بیرونی این کتاب را به عربی برگرداند  

معرفی اجمالی آشتا تگا یوگا) مراحل هشتگانه یوگا(

ارکان یا مراحل هشتگانه یوگا عبارتند از:

1- یاما:(Yama) یعنی قوانین زندگی، اصول و دستورات اخلاقی، انضباط اجتماعی مانند رعایت حقوق دیگران، احترم به

قانون، دوری از اجعاف و تعرض به دیگران و … . این رکن از یوگا 5 شاخه دارد.

1.1- آهیم سا(Ahimsa) نفی خشونت، آزار نرساندن به دیگران، بدین معنا که نباید گفتار رفتار و اعمال ما موجب

آزار و اذیت دیگری شود.

1.2- سایتا: (Satya) صداقت و راستگویی

دروغگو برای کتمان گفته دروغ مجبور به تکرار آن است و این خود موجب می شود، تا او دچار

اضطراب و پریشانی گردد.

1.3-آستیا: (Astya)به معنای دزدی نکردن است. طمع نداشتن است. دزدی در معنای وسیع خود. مثلاً کارمند یا

کارگری که در کار کوتاهی می کند و … .

1.4-برهما چاریا:(Brahmacharya) پرهیز کاری زیستن متعالی، تزکیه نفس، تسلط به وسوسه ها.

1.5 آپاری گراها: (Apargraha)وابسته نبودن، ساده زیستن. داشتن خوب است ولی وابسته بودن به داشتنی بد است و

اضطراب آور. اگر چیزی یا کسی را دوست داریم، از داشتن آن خوشحالیم ولی اگر آن را نداشته

باشیم نیز در تعادل و آرامش باید زندگی کنیم و احساس خطر نکنیم.

نیاما:(Niyama) انضباط فردی) Individul Discaplin ( مانند پاکیزگی، رعایت بهداشت، مراقبت از سلامت خود و … .

تقسیمات نیاما:

.1 ساوچا: (Saucha)نظم در کارکردن، پاکیزگی بدن و نظافت شخصی.

.2 سان توشا: (Santosha)قناعت و خرسندی، رضایت خاطر. رضاتمیدی مطلق نیست. ما باید در طیف رضاتمیدی

قرار بگیریم.

.3 تاپاس) Tapas (: (Tapas)ریاضت، ریاضت باید فرد را به تعالی برساند) آسانا در حقیقت به نوعی ریاضت در

جهت اعتلای جسم و ذهن است. به سوی سلامتی و آرامش(.

.4 سوداهیایا:(Svadhyaya) به معنای خودشناسی و مطالعه کتاب) در کتب قدیم یوگا منظور از مطالعه کتاب های ودا

است(.

.5 ایشواراپرانیدهانا:(Isvara Pranidhana) تسلیم و توجّه به خداوند. رهایی از آرزوهای شخصی، آرزو می تواند رنج آور باشد

.» زندگی بر آرزو دارد شعار « ولی خلاص از آرزو امکان پذیر نیست. آرزو بخشی از آدمی است

3-آسانا: مجموعه تمرین های بدنی است که قابلیت های جسمی و ذهنی را افزایش می دهد. رابطه بین آسانا وذهن تنگا تنگ است. قطعاً تغییر وضعیت بدنی روی روان و رفتار اثر می گذارد. کسی که مشکلات بدنی دارد در مقابل رخدادهایی غیر عادی تحمل خود را از دست می دهد. تفاوت آسانا با ورزش در آگاهی و توجه به بدن است و آگاهی از تغییر ناشی از حرکت است. این خود به معنای در حال بودن است. در حال بودن ثروت عظیمی است.

تمرین های آسانا کمترین ضایعات بدنی را دارد. با تنظیم حرکت ها بر اساس توانایی ها و توجه به آستانه دردتقریباً احتمال ضایعات به صفر می رسد.

4-پرانایاما)تمرین های تنفسی : یعنی تمرین های تنفسی که اجرای آنها باعث افزایش سطح انرژی عمومی بدن می شود.در هوا انرژی حیاتی موجود است  باید قابلیت دستگاه تنفسی را افزایش داد تا انرژی لازم جهت گردش خون و سوخت ساز بهتر شود. بالا بردن حجم ریه و کارایی آن با تمرین های تنفسی صورت می گیرد.

5-پراتیاهارا: ( Pratyahara)  یعنی مسلط کردن ذهن بر حواس پنچ گانه و ایجاد زمینه لازم برای دستیابی به تمرکز فکر.وقتی جهت آگاهی حواس را از بیرون به درون می بریم. اتفاقات بیرون روی فرد بی اثر می شود. مثلاً وقتی به تنفس توجه می کنیم، به حرکت هوا را از لاله های بینی و تا درون ریه مورد توجه قرار دهیم، در حقیقت حواس را بدرون کشیده ایم.

6-دهارانا: (Dharna) یعنی تمرکز فکر یا جمع کردن تمام قوای ذهنی روی موضوعی خاص. این موضوع خاص نباید موضوعی استرس زا باشد.

7-دیانا: (Dhyana) مراقبه رها کردن ذهن از همه چیز. به عبارت دیگر داشتن مهارتی برای اینکه در لحظه باشیم.این رهایی می تواند همراه مانترا) صوتی خاص( و یا ذهنی باشد.

8- سمادهی: (Samadhi)وحدت وجود است. یعنی اینکه من با خالق یکی شده ام یا من جزیی از کائنات هستم.

دوم میلادی را در بر می گیرد

4- دوره پس از یوگای باستانی ( Post Classical Period)  این دوره از سال 200 تا 1900 میلادی را شامل می شود.

در این دوره بخش آموزش های جسمی یوگا روتق ویژه ای یافت  و در پی آن آموزش های آسنا یا ورزش های بدنی ، پرانایاما یا تمرین های تنفسی ، کریا یا تمرین های پاکسازی، مودرا یا حالات اشاره ای ، و باندا یا انقباض های خاص عضلانی مورد استفاده قرار گرفت و در نتیجه شاخه جدیدی به نام هاتا یوگا یا یوگای جسمی به سرعت رشد .

5- دوره یوگای کنونی ( Modern Period)

دوره کنونی از سال 1900 میلادی آغاز شده است

در این دوره آموزش های یوگا از هند به غرب و ار آنجا به گوشه و کنار جهان گسترش یافتو به عنوان شیوه ای برای تنش زدایی و دستیابی به آرامش به مردم جهان عرضه شد و تعدادی از استادان و مربیان خبره یوگا از سراسر جهان در زمینه چگونگی یادگیری و افزایش آثار سودمند یوگا و هریک بر اساس نظریه خود سبکی نوین را پایه ریزی کردند.

سبک های یوگا

سبک های متعددی در یوگا وجود دارد که به چند نمونه آن اشاره میکنیم

حرکات ساده مشترک در انواع سبک های یوگا

نام فارسینام انگلیسینام سانسکریت
حرکت سگ سر پایینDownward-Facing DogAdho Mukha Svanasana
پیچ ماهیHalf Lord of the Fishes Pose Ardha Matsyendrasana 
حرکت پروانهBound Angle Pose Baddha Konasana 
حرکت مار کبریCobra Pose Bhujangasana 
نشستن صحیحStaff Pose Dandasana 
وضعیت خط کشPlank PoseKumbhakasana
 ماریچی آسانا 1Pose Dedicated to the Sage Marichi I Marichyasana I 
حرکت گربهCat Pose Marjaryasana 
حرکت ماهیFish Pose Matsyasana 
حرکت رقاصهLord of the Dance Pose Natarajasana 
وضعیت نیلوفرآبیLotus Pose Padmasana 
حرکت دروازهGate Pose Parighasana 
وضعیت مارپیچ سربه زانوRevolved Head-to-Knee Pose Parivrtta Janu Sirsasana 
خم به جلو جانبیIntense Side Stretch Pose Parsvottanasana 
کشش کامل پشتSeated Forward Bend Paschimottanasana 
خم به جلو با پاهای باز Wide-Legged Forward Bend Prasarita Padottanasana 
کشش جلوی بدنUpward Plank Pose Purvottanasana 
حرکت ملخLocust Pose Salabhasana 
ابوالهولSphinx PoseSalamba Bhujangasana
وضعیت جسم بیجانCorpse Pose Savasana 
طریقه نشست استادperfect poseSiddhasana
چهارزانوی سادهEasy Pose Sukhasana 
وضعیت پا به انگشت خوابیدهReclining Hand-to-Big-Toe Pose Supta Padangusthasana 
وضعیت قفل ساق پاLeg Lock PoseSupta Pawanmuktasana
پیچ ساده خوابیدهSleeping Abdominal Stretch poseSupta Udharkarshanasana
وضعیت کوه، ایستادن صحیحMountain Pose Tadasana 
حرکت سگ سر بالاUpward-Facing Dog Pose Urdhva Mukha Svanasana 
کشش پا به سمت بالا-خوابیدهUpward Extended feet poseUrdhva Prasarita Padasana 
حرکت صندلیChair Pose Utkatasana 
خم به جلو ایستادهStanding Forward Bend Uttanasana 
حرکت مثلثExtended Triangle Pose Utthita Trikonasana 
وضعیت معکوسInverted PoseViparita Karani 
قهرمان 1Warrior I Pose Virabhadrasana I 
قهرمان 2Warrior II Pose Virabhadrasana II 
وضعیت قهرمان نشستهHero Pose Virasana 
حرکت درختTree Pose Vrksasan

در اینجا به یکی از سیکل هایی که در اکثر سبک های یوگا مشترک و شامل 12  آسانا که نمادی از 12 برج فلکی سال هستند تحت عنوان سلام بر خورشید اشاره می شود   که انجام آن باعث ایجاد انرژی خاصی شده که موجب افزایش نیروی عضلانی و روانی می شود بهترین زمان برای انجام ان صبح هنگام طلوع خورشید می باشد

                                   سلام بر خورشید

توصیه هایی برای انجام یوگا

1-رعایت نظافت شخصی : دوش آب ولرم قبل و بعد از انجام یوگا

2-استفاده از لباس سفید به لحاظ اینکه تداعی کننده صلح و پاکی و ترجیحا از الیاف طبیعی(نخی)  استفاده شود

3- استفاده از مت یوگا به جهت استقرار بهتر،بهداشت و عدم اصطکاک مفاصل با زمینواژه نامه یوگا


۱) یوگا (Yoga) :  یوگ از ریشه یوغ(Yoke) به معنای چوبی که هنگام شخم زدن روی گردن جفت گاو می‌گذارند و گاو آهن را به آن می‌بندند. و یوگی که در فارسی بدان جوکی نیز می‌گویند به فردی که به طور منظم به تمرینات یوگا میپردازد گفته می‌شود.
۲) سانسکریت: زبان علمی قدیم و مقدس هندوان که با زبان اوستایی خویشاوندی نزدیکی دارد. (Sanscrit)
۳) آتمن (Atmen) : خود متعالی یا روحی که جاودانی و فرآگاه است.
۴) برهمن (Berahman) : آنچه که بسیار بزرگ است، حقیقت غایی، یکی از خدایان بزرگ در آئین برهمایی که دو خدای دیگر ویشنو و «محافظ» و شیوا(مخرب) می‌باشد.
۵) ودا (Veda) : نام کتاب مقدس هندویان که کیش هندویی مبتنی بر آن است. از ریشه «وید» به معنای دانش و به زبان سانسکریت بوده و در چهار دفتر:
۶) سوترا (Sutra) : دوره ودایی تقریباً با ظهور اوپانیشادها به پایان رسید و بعد به شکل سوترا ادامه یافت. سوترا آخرین نمونه ادبیات ودایی هستند که به معنی رشته یا کلمات قصار هستند که در آن یک اثر مفصل به صورت مختصر می‌شود.
۷) هاتایوگا (Hathayoga) : معروف به یوگای بدنی، از دو واژه «ها» به معنای خورشید و «تا» به معنای ماه تشکیل شده است. هاتایوگا دارای چهار مرحله می‌باشد.
۸) پرانایاما : از واژه «پرانا» به معنای انرژی حیاتی است که همه جهان را احاطه کرده است و انسان می‌تواند از طریق تنفس آن را جذب کند و «یاما» به معنای کنترل می‌باشد که در کل به مجموعه‌ای از روشهایی که این انرژی را جذب و به کنترل در می‌آورند گویند.
۹) راجایوگا (Raja Yoga) : یگانگی از راه کنترل ذهنی، بالا بردن سطوح آگاهی و رشد درونی با مدیتیشن، یوگای فکری، که به چهار مرحله تقسیم می‌شود:
۱۰) پراتی‌ها را : تجرد از عالم محسوسات
۱۱) دهارنا : تمرکز نیروی معنوی، تمرکز فکر
۱۲) دهی یانا : تفکر، مراقبه، تعمق
۱۳) سامادهی : جذیه، خودیافتگی، معادل واژه فنادر صوفی‌گری
۱۴) یوگا کواندالینی (Kundaliniyoga) : قسمتی از آیین تانتریک است. این آیین معتقد است که زنجیره تجارب ذهنی به کمک حواس قابل گسترش است و ذهن می‌تواند در عین حالی که روی یک موضوع خارجی تمرکز دارد. می‌تواند تجاربی نیز در ارتباط با زمان، مکان و موضوع مورد تمرکز داشته باشد اما از نوعی دیگر. یوگا کوندالینی به حضور انرژی عظیمی در بدن معتقد است که می‌توان آن را فعال و تحت کنترل درآورد.
وجود این انرژی بنابر آیین تانتریک به صورت افعی خفته‌ای در پایین ستون فقرات که سه دور و نیم به دور خود چنبر زده و دم خود را به دهان گرفته به تصویر کشیده شده است. که پس از تحریک, این انرژی در مسیر ستون فقرات به حرکت درآمده و در مسیر خود پس از عبور از هر چاکرا، آن را فعال می‌سازد. واژه چاکرا به معنای حلقه و گرداب می‌باشد. چاکراها به مراکز انرژی گفته می‌شود که در امتداد ستون فقرات در کالبد اختری وجود دارند که مهمترین آنها عبارتند از:
۱۵) سورایوگا : سورا علم تنفس می‌باشد که با ارائه تمریناتی به کنترل جریانات پراتیک در بدن می‌پردازد.
۱۶) گیانایوگا : یگانگی از راه معرفت و تعمق
۱۷) بهاکتی یوگا : یگانگی از راه ایمان و نیایش و مراقبه بر روی خداوند
۱۸) کارمایوگا : یگانگی از راه کردار و خدمت به هستی
۱۹) مانترایوگا : رسیدن به سطوح بالا آگاهی و یگانگی از طریق به کار بردن ذکر
۲۰) آشرام (Ashram) : اجتماعی از افرادی که به تمرین یوگا و زندگی در کنار هم و زیر نظر یک استاد می‌پردازند.
۲۱) بهاگودگیتا (Bhagavod gita) :  قدیمی‌ترین کتاب مدون یوگا که در دفینه‌های ماهابهاراتا کشف شده و شامل تعلیماتی مربوط به کارمایوگا، سامیکایوگا، بهاکتی یوگا
۲۲) شات کارما(shatkarma) : یکی از اصول هاتا یوگا بوده و شامل شش شیوه پالایشی می‌باشدکه عبارتند از :
۲۳) نتی (neti) : یک تکنیک متنوع برای تطهیر و پاکسازی مجاری تنفسی
۲۴) دهیوتی(dhauti) : یک مجموعه تکنیک برای پاکسازی مجراهای تغذیه از دهان تا مخرج و نیز روشی ساده برای پاکسازی ندام، چشمها،گوشها، دهان، دندان و زبان، مو و پوست به شمار می‌رود.
۲۵) نولی (nauli) برای ماساژ دادن و استحکام احشای شکم روش بسیار موثری است.
۲۶) باستی(basti) : تکنیکی برای شستشو و تقویت روده بزرگ می‌باشد
۲۷) کاپلابهاتی (kaplabhati) : تمرینی ساده که از سه قسمت تشکیل شده و برای تصفیه نقاط جلوی مغز تمرین میشود
۲۸) تراتاکا(trataka) : روش خیره شدن به شیئی خارجی است برای دستیابی به نیروی تمرکز و قوای ذهنی
۲۹) کریا : شات کارما به شش شیوه تقسیم شده که هر شیوه دارای تکنیک‌های متفاوتی است که بدان کریا گویند
۳۰) مودرا : ترکیبی از آساناها , پرانایاما  و بانداها بوده و جهت بیداری نیروی خفته شاکتی کوندالینی و کنترل فرایندهای روان شناختی غیر ارادای به کار می‌رود.
۳۱) باندا : به معنی نگاهداشتن و سفت کردن است .که به طور دقیق عمل فیزیکی را که مورد نیاز این تمرینات است شرح میدهد و هدف آن تحریک اندامهای داخلی و به جریان انداختن خون راکد در عضلات می‌باشد.