آزمون مربیگری درجه ۳ ویژه آقایان، در محل باشگاه آگاهی برتر برگزار شد.